Hainanese Chicken Rice

Hainanese Chicken Rice

Hainanese Chicken Rice Hainanese Chicken Rice – adalah jenis racikan masakan yang memadukan antara beras dengan potongan daging ayam yang dibuat menyerupai pepes. Hainanse Chicken…

Continue Reading...